Update 1.6 jeszcze w tym tygodniu !

Mapa

Jak informuje Notch na swoim profilu w portalu Twitter pracę nad nowym update dobiegają końca i jeszcze w tym tygodniu zostanie wypuszczona wersja 1.6 Minecrafta! Jak już wspominaliśmy główną atrakcją nowej wersji będzie wprowadzenie mapy, jednak to nie jedyna zmiana – jest ich cała lista. Tłumaczenie tej listy możecie przeczytać w rozwinięciu newsa.

Główne zmiany (tłumaczenie by Dizzor):

 • Wsparcie Netheru w multiplayerze
 • Możliwość tworzenia map
 • Stworzenie włazów
 • Dodanie wysokiej trawy w niektórych strefach
 • Grzyby będą rosnąć bardzo wolno.
 • Dodanie opcji ograniczenia widoczności graczom na serwerze. Ustawić ją będzie można z zakresu 3 do 15 , standardowo wynosić będzie ona 10.
 • Nie będzie możliwość stawiania trwałych bloków w górnych warstwach mapy.
 • Gracz który utknie w ścianie zostanie przeniesiony do najbliższej luki jeżeli takowa istnieje.
 • Boostery będą szybsze.
 • Ogień będzie rozprzestrzeniał się wolniej i do tego nie w nieskończoność
 • Nasiona będzie można znaleźć w wysokiej trawie, nie będzie działało już użycie motyki na ziemi w tym celu.
 • Podczas niszczenia bloków przez innych graczy będziesz widział jego stopniowe niszczenie
 • Aktywowany Dispenser będzie wydawał dźwięk w trybie multiplayer
 • Otwieranie drzwi będą słyszeć również inni gracze w multiplayerze
 • Gramofon będzie obsługiwał 15 różnych utworów

Naprawione błędy (brak tłumaczenia, drobne poprawki):

 • Fixed running out of memory corrupting the current level
 • Fixed the side textures of grass getting extra dark when mining them
 • Fixed anaglyph 3d rendering mode having severe visual bugs
 • Fixed the crash screen vanishing immediately
 • Fixed not being able to target blocks when at x or z pos 1000
 • Fixed the achievements screen messing up the sky color
 • Fixed saving while sneaking dropping the player through the ground
 • Fixed a system clock change messing up the game speed
 • Fixed rain sounds not playing with fast graphics enabled
 • Fixed hair and cloaks being rendered in the wrong locations on sneaking players
 • Fixed the attack/swing animation not being applied to the armor layer
 • Fixed player rotation not being loaded correctly when loading a saved game
 • Fixed arrow physics, making them not get stuck midair when you open a door
 • Fixed arrows hitting reeds, portals, and other non-solid blocks
 • Fixed keybindings not getting saved properly under certain conditions
 • Fixed the player not being able to sneak off lowered blocks like cacti
 • Fixed a bug where the player could mine without swinging their arm
 • Fixed boats placed on snow being placed too far up
 • Fixed submerged boats rising very very fast
 • Fixed sand dropping onto boats getting stuck in a falling animation
 • Fixed a game crash when riding a vehicle or animal into the nether
 • Fixed falling while riding not dealing damage to the rider
 • Fixed buttons and levers too close to the player being impossible to use
 • Fixed dispensers shooting through walls
 • Fixed fire hurting through wall corners
 • Fixed entities reaching water through wall corners
 • Fixed placing doors next to cacti creating half-doors
 • Fixed buttons and levers being placeable on leaves in “fast graphics” mode
 • Fixed furnaces and dispensers not dropping their contents when destroyed
 • Fixed dispensers biasing later slots
 • Fixed farmland taking too long to dig
 • Fixed tilling below some blocks being possible
 • Fixed tilling the underside of blocks somehow working
 • Fixed fences and stairs sometimes becoming invisible
 • Fixed walking on top of fences not producing step sounds
 • Fixed fire sometimes existing mid-air as an invisible block of pain
 • Fixed fences and wooden stairs not being flammable
 • Fixed fire effect on burning entities sometimes getting rendered in the wrong location
 • Fixed fishing rod rendering being a bit lacking
 • Fixed fishing rods being stackable
 • Fixed mining glass hiding the clouds behind the glass
 • Fixed rain falling through liquids
 • Fixed items in glass blocks not getting ejected properly
 • Fixed water interacting strangely with glass
 • Fixed glass not blocking rain sound
 • Fixed fences and signs preventing grass from growing
 • Fixed rain and snow being incorrectly lit
 • Fixed grass staying alive below stair blocks
 • Fixed the achievement screen not pausing the game
 • Fixed some screens breaking the sky tint color
 • Fixed fullscreen mode switching causing mouse issues and screen closes
 • Fixed chat messages surviving through game switches
 • Fixed ice so it regenerates regardless of whether it’s snowing or not
 • Fixed rain falling too slowly
 • Fixed levers being placeable on weird locations
 • Fixed floor levers sometimes not delivering a signal downwards
 • Fixed floor levers sometimes not being removed when the floor is removed
 • Fixed rail tiles sometimes not properly connecting to a new neighbor
 • Fixed minecarts next to each other causing extreme velocities (sorry!)
 • Fixed wolves not following their owner if the name has different caps
 • Fixed creepers retaining charge level when they can’t see their target
 • Fixed dying in the nether spawning new portals
 • “Fixed” beds in the nether
 • Fixed inventory acting weird when portaling by making the portal close all screens
 • Fixed wooden pressure plates being mined with pickaxes
 • Fixed redstone repeaters having the wrong particles
 • Fixed saplings being plantable through snow onto non-grass blocks
 • Fixed ore density varying per quadrant from the center of the world
 • Fixed dispenser graphics being one pixel off. ONE PIXEL!!!
 • Fixed mushrooms spawning everywhere during nights
 • Fixed animals only spawning near light during the night
 • Fixed the multiplayer join screen input field being too short
 • Fixed IPv6 addresses being parsed wrongly. To connect to a specific port in IPv6, use the format [1234:567::1]:25565
 • Fixed network packets being sent unbuffered, causing huge amounts of packets being sent
 • Fixed entity positions going out of synch sometimes. They get re-synched every 20 seconds now.
 • Fixed inventory icons not animating after being picked up in multiplayer
 • Fixed mushroom soup not leaving a bowl in multiplayer
 • Fixed entities above the map height limit becoming invisible
 • Fixed healing not flashing the health bar in multiplayer
 • Fixed arrows being animated really strangely in multiplayer
 • Fixed arrows triggering too many entity move updates in multiplayer
 • Fixed the compass not pointing at the spawn location in multiplayer
 • Fixed fires being impossible to put out in multiplayer
 • Fixed record players spawning client-side fake records in multiplayer
 • Fixed records not playing for other players in multiplayer
 • Fixed players spawning in the wrong location and quickly lerping to the correct location
 • Fixed monsters not being visible for players with their difficulty set to peaceful
 • Fixed pigs getting hit by lightning in multiplayer spawning client-side zombie pigmen
 • Fixed loads of exploding tnt generating way too many particles, possibly crashing the client
 • Fixed bonemeal use in multiplayer sometimes spawning fake client-side trees
 • Fixed saplings sometimes spawning trees client-side in multiplayer
 • Fixed weather sometimes changing client-side in multiplayer
 • Fixed grasscolor.png and foliagecolor.png not being read from texture packs
 • Fixed stats getting saved to different files in offline mode if the caps in the player name differ from the true spelling
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Best Free WordPress Themes | Thanks to dcreators, Premium Themes and